Jaarverslag

Paragrafen

Inleiding

Het jaarverslag bevat, net als de begroting, de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid en parkeren. De paragrafen beginnen met een extra paragraaf voor corona.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40