Algemeen

Financiële inleiding

Ondanks alle effecten van corona is de financiële positie in dit turbulente jaar evenwichtig gebleven en hebben we 2020 kunnen afsluiten met een positief saldo.

Na voorgestelde resultaatbestemming en budgetoverhevelingen sluiten we het jaar af met een positief saldo van € 437.600. Hierbij is de solvabiliteit toegenomen naar ruim 30% (2019: 29%). De weerstandscapaciteit is 2,9. Dit is iets lager dan in 2019 maar nog altijd ruim voldoende. In totaal is een bedrag van € 959.000 als gevolg van Corona opgevangen binnen de algemene dienst door gebruik te maken van de financiële ruimte die de lagere lasten ons boden.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40