Algemeen

Financiële inleiding

Het vertrekpunt voor het boekjaar 2020 was een begroting met een negatief saldo van € 919.000. Gedurende het jaar is het verwachte negatieve saldo verder gedaald naar € 2.848.000. De opbouw hiervan ziet er als volgt uit:

Ontwikkeling begrotingssaldo 2020

Begroting 2020

-919.000

Mutaties eerste technische wijziging

30.000

Saldo na technische wijziging

-889.000

Mutaties bestuursrapportage

728.000

Reservering corona effecten

-924.000

Saldo na bestuursrapportage

-1.085.000

Mutaties tweede technische wijziging exclusief corona

-575.000

Mutaties corona effecten (ten laste van saldo)

-1.188.000

Saldo na tweede technische wijziging

-2.848.000

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40