Algemeen

Inleiding voor website

De jaarstukken die zichtbaar worden op deze website omvatten 226 webpagina’s tekst, cijfers en tabellen. Een uitzonderlijk hoog aantal pagina’s. Wie het aantal keren dat corona wordt gebruikt telt, ontdekt dat dit woord (of de synoniemen voor dat woord) maar liefst 359 keer gebruikt wordt. Dit is er mede de oorzaak van dat de jaarrekening groot is. Er is en was veel te vertellen en te verantwoorden.
Een andere reden is de keuze om bij de vraag ‘wat heeft dat gekost’ bewuster een goede verbinding te leggen met de eerste twee W-vragen ‘wat hebben we bereikt’ en ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en meer te verklaren bij die vraag. Dat maakt de jaarstukken in omvang forser, maar hopelijk ook inhoudelijk beter aansluitend bij de behoefte van de raad aan inzicht en verantwoording. We hebben getracht de inhoud zo leesbaar mogelijk te houden en hopen dat u desondanks met tevredenheid dit lijvige stuk zult lezen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40