Overige gegevens

Kerngegevens

Kerngegevens

Begroting 2020

Rekening 2020

Bestuurlijk

Aantal raadsleden 

33

33

Aantal wethouders

5

5

Commissieleden (niet-raadsleden)

16

17

Financieel (x € 1.000)

Totale programmabaten 

195.764

199.733

Totale programmalasten 

203.343

193.067

Reservemutaties:

     Onttrekkingen

8.049

8.873

     Stortingen

2.079

3.959

Resultaat 

-1.610

11.579

Sociaal

Aantal inwoners

63.376

63.865

Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG)

1.249

1.287

Totaal aantal leerlingen: 

10.220

10.164

    - openbaar basisonderwijs

1.499

1.465

    - bijzonder basisonderwijs

3.188

3.319

    - voortgezet onderwijs

5.276

5.146

    - speciaal basisonderwijs

257

234

Totaal aantal scholen: 

22

21

    - scholen basisonderwijs

17

17

    - scholen voortgezet onderwijs

4

3

    - scholen speciaal basisonderwijs

1

1

Fysiek

Aantal woonruimten

28.835

29.360

Aantal 'niet-woningen' conform OZB  

3.523

3.487

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)

2.565

2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers)

44.000

N.B.

Aantal bedrijfsvestigingen

5.450

N.B.

Aantal m2 kantoren

356.500

356.500

       waarvan beschikbaar (m2)

82.600

45.975

       waarvan beschikbaar (m2)

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40