Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

Thema Bedrijfsvoering

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

Algemeen

1.

Aantal werkprocessen verbeterd in het kader van LEAN (totaal van 270)

Nieuw

12

3 werkprocessen
1 verbetertraject

2.

Volledig gedigitaliseerde processen in het kader van substitutie (totaal van 270)

Nieuw

100

83 inkomend
2 uitgaand

Vastgoed

  1.  

VI: Actieplan MVI

Actieplan gereed

Het actieplan is ondertekend en wordt uitgevoerd.

  1.  

Verduurzaming Autopool

3 voertuigen

2 dienstauto’s
3 poolauto’s
2 straatscooters

  1.  

Verduurzaming vastgoed deel 1, led-verlichting aanbrengen

50%

85%

  1.  

Verduurzaming vastgoed deel 2, gebouwen energieneutraal maken

10%

5%
start onderzoek

Goed werkgeverschap

  1.  

Verzuimpercentage (1)

5,9%

5,8%

6,21%

Betrouwbare overheid

  1.  

Voldaan aan normen landelijke Ensia stelsel

Volledig

Volledig

  1.  

Aantal geconstateerde datalekken

20

22

  1. Het verzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40