Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

1.

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag (1)

329

300

403 (2)

  1. Het is een registratiecijfer van de politie. Het geeft een beeld rondom verwardheid, wanneer de politie daarvoor uitrukt na een melding (112 of 0800-8844).
  2. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging. In ieder geval zijn er enkele personen die voor veel meldingen zorgen. Mogelijk dat ook corona maakt dat de politie vaker wordt gebeld, omdat mensen meer thuis zijn en meer zien en horen in hun omgeving.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2019

Streefwaarde 2020

Realisatie 2020

1.

Aantal meldingen minderjarigen dat door Veilig Thuis is doorgezet naar het sociaal wijkteam.

288

440

286 (1)

2.

Aantal begeleidingen (drang) door Samen Veilig

147

180

158

3.

Aantal casussen waar gemeente ketenregie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar:
a. aantal actieve zaken
b. aantal advieszaken

a. 149
b. 18

a. 75
b. 50

a. 106 (2)
b. 19

  1. Het aantal veiligheidstaxaties door Veilig Thuis rond minderjarigen is ruim 500. De indicator betreft alleen het aantal unieke casussen die naar Geynwijs zijn doorgezet (18- en 18+) en is daarmee lager dan het aantal veiligheidstaxaties uitgevoerd op ingekomen meldingen.
  2. Streefwaarde is zomer 2019 bepaald, toen realisatie 2019 nog niet bekend was. In 2020 toename van woonoverlast zaken zichtbaar t.o.v. 2019 (circa 20%). De verklaring daarvan kan worden gezocht in corona, waardoor meer mensen thuis zijn.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40