Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

Thema Vrije Tijd

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

1

Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (Welke activiteiten onderneemt u en hoe tevreden bent u daarover?) (1)

4,0

4,2

3,9

2

De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding (1)

3,1

3,8

3,2

1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

Bibliotheek

1.

Aantal drempeloverschrijdingen De Tweede Verdieping

381.412

405.000

         225.106

2.

Aantal betalende leden (18+)

2.699

      3.680 (1)

           2.038

3.

Aantal niet-betalende leden (tot 18 jaar)
Aantal niet-betalende leden 18+

5.106

6.550

1.102

4.566

1.518

Cultuur

1.

Aantal drempeloverschrijdingen DE KOM

240.000

245.000

85.000

2.

Aantal bezoekers theater

56.890

55.000

22.761

3.

Aantal leerlingen kunstencentrum

650

600

500

4.

Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs

5.500

5.500

 5.408 (5)

5.

Deelnemers cultuureducatie:
aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1.039

872 (2)

794

6.

Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris)

1.450

1.840

1.778

7.

Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst

6.133

5.700 (3)

0

8.

Aantal pop-evenementen/aantal bezoekers

2/3.975

2/3.000

1/1.970

Musea

1.

Aantal bezoekers Museumwerf, Vreeswijks Museum & Museum Warsenhoeck

19.165

15.000

2.330

Sport (inclusief Verbindion)

1.

Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein4

574.000

540.000

192.000(6)

2.

Aantal bezoekers zwembad

229.000

217.000

135.200(6)

3.

Aantal deelnemers activiteiten buurtsportcoaches (BSC)

4.

Totaal aantal deelnemers/aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten

20.500

21.000

14.000

5.

Aantal beweegactiviteiten in samenwerking

1817

1.550

1.200

6.

Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking

14

12

12

7.

Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor het maatschappelijke veld

12

12

12

Stadspas

1.

Pasgebruik: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas

36%

50%

35%

2.

Aanbod: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas

141

130

150

  1. Prognose bibliotheek is gestoeld op de resultaten van de eerste vijf maanden van 2019. In het kader van klantenbinding is een nieuw abonnement geïntroduceerd de zogenaamde clubkaart. Dit zijn nu 725 van de betalende leden.
  2. De lagere prognose wordt veroorzaakt doordat met name het Oosterlicht College nog geen volledige invulling heeft kunnen geven aan het CKV programma. De verwachting is dat dit lopende het schooljaar ingevuld gaat worden.
  3. Lager aantal bezoekers wordt verklaard doordat het kunstevenement Rijnhuizen Buitengewoon niet in de telling is meegenomen, omdat dit evenement eenmaal in de twee jaar georganiseerd wordt en in de plaats is gekomen van de jaarlijkse Kunstmarkt.
  4. Inclusief bezoekers zwembad.
  5. Deze leerlingen hebben deelgenomen aan activiteiten binnen het Kunstmenu, het Cultuurprogramma en/of aan Creatief Digitaal, dat is aangeboden als alternatief voor activiteiten die niet door konden gaan vanwege corona. Op deze manier zijn alle leerlingen die zouden deelnemen ook daadwerkelijk bereikt.
  6. In 2020 is de locatie 12 weken volledig gesloten geweest vanwege Corona. Gedurende het jaar zijn diverse activiteiten binnen de COVID-maatregelen doorgegaan. Echter met een sterk gereduceerd aantal bezoekers vanwege deze richtlijnen. De bedrijfsonderdelen die het hardst zijn geraakt gedurende 2020 zijn, het recreatief zwemmen, de horecavoorzieningen, en de verhuur van (sport)ruimte. Het vertrouwen bij de bezoekers is gedurende 2020 erg groot is geweest. Met de verplichte reserveringsmodule is maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare toegangsplekken.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40