Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

1

Aantal arbeidsplaatsen (1)

46.416

44.000

Niet beschikbaar via provincie agv corona

2.1

Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein
(1)

5.876

5.450

Niet beschikbaar via provincie agv corona

2.2

Arbeidsplaatsen in U10-regio
(1)

521.477

475.000

Niet beschikbaar via provincie agv corona

3.1

Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster

15

10

8

3.2

Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza (3)

108%

110%

90%
agv corona

3.3

Aantal toeristen overnachtingen

nog niet bekend

33.400

28.419

  1. Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register
  2. Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
  3. 2014 is 100%
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40