Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

5a

Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (2)

3,6

3,7

3,5

5b

Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (2)

3,5

3,6

3,5

6a

Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (2)

3,9

3,8

3,7

6b

Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (2)

3,4

3,6

3,5

7a

"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (1)

56%

55%

54%

7b

"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (1)

33%

42%

41%

  1. Percentage mee eens of helemaal mee eens.
  2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

1

Tevredenheid werken op afspraak

niet gemeten

vanaf 2020 willen we op een andere manier de dienstverlening meten

niet gemeten

2a

Aantal bezoekers website en aantal paginaweergaven

niet gemeten

195.000 bezoekers 1.200.000 pagina  weergaven

niet gemeten

2b

Verbeterde digitale formulieren

Alle e-formulieren zijn vebeterd op gebruik mobiel apparaat ( ongeveer 65 stuks)

10

29 (1)

2c

Kwaliteit BRP (zelfevaluatie)
(95% is de score voor een voldoende)

Voldoende

95%

Goed

  1. 2 nieuwe formulieren (DAO en datalek), 4 aanpassingen op invulbaarheid (aansprakelijkheid, leerlingenvervoer, geboorteakte, mor), 23 = alle formulieren waar relevant zijn gereed gemaakt voor EiDAS/eHerkenning
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40