Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

Thema Wonen

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

1.1

Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (tevredenheid over de verschillende voorzieningen in de wijk) (1)

3,5

3,6

3,5

1.2

Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (Hoe prettig vindt u de wijk waarin u woont?) (1)

4,1

4,1

4,1

3.1

Tevredenheid over het woningaanbod (1)

2,6

3,3

2,8

3.2

Aantal sociale huurwoningen

8.282

8.601

8.694

3.3

Percentage aanbod betaalbare sociale huurwoningen t.o.v. totale aanbod sociale huurwoningen

84,7

70

83,2

3.4

Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1)

4,1

4,1

4,1

4

Aantal gemeentelijke monumenten

43

p.m.

43

5.1

Mate van energieneutraliteit (2)

nog niet bekend

p.m.

p.m.

5.2

Duurzaamheidsscore ecologisch kapitaal (3)

50,3

51

50,5

1) Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
2) energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %
3) score van 0-100, bron =Telos http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/

Kengetallen

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad

143

550

597

Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen

109

p.m.

229

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40