Jaarrekening

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Voor een toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programmaverantwoording in hoofdstuk 2.

In het overzicht van baten en lasten zijn de algemene dekkingsmiddelen uitgesplitst (horen onder programma algemene dekkingsmiddelen), de overhead is apart opgenomen (is onderdeel van het programma bedrijfsvoering) en de diverse reservemutaties (onderdeel van diverse programma's) samengevoegd tot één regel.

Lokale heffingen

zie toelichting programma algemene dekkingsmiddelen, belastingen en de paragraaf lokale heffingen

Algemene uitkeringen

zie toelichting programma algemene dekkingsmiddelen, algemene uitkeringen

Dividend

zie toelichting programma algemene dekkingsmiddelen, overige algemene dekkingsmiddelen

Saldo financieringsfunctie

zie toelichting programma algemene dekkingsmiddelen, treasury en de paragraaf financiering

Overige algemene dekkingsmiddelen

zie toelichting programma algemene dekkingsmiddelen, overige algemene dekkingsmiddelen

Kosten overhead

De kosten overhead zijn een onderdeel van het programma bedrijfsvoering.

Heffing vennootschapsbelasting

zie toelichting bij de jaarrekening, vennootschapsbelasting (VPB).

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40