Jaarrekening

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

WNT-verantwoording 2020 Gemeente Nieuwegein

De WNT is van toepassing op de gemeente Nieuwegein. Het voor gemeente Nieuwegein toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020

bedragen x € 1

P.J.M Liebregts

J. Karens

E.J.K. Klok

Functiegegevens

gemeentesecretaris

Griffier

Griffier (waarnemend)

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01/2020 –
31/12-2020

17/02/2020 - 31/12/2020

01/01/2020 – 16/02/2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

128.308

78.390

8.780

Beloningen betaalbaar op termijn

20.693

13.645

1.783

Subtotaal

149.001

92.035

10.563

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

175.189

25.811

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

149.001

92.035

10.563

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

P.J.M Liebregts

J.S.Y. Houtman

E.J.K. Klok

Functiegegevens

gemeentesecretaris

Griffier

Griffier (waarnemend)

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01/2019 –
31/12-2019

01/01/2019 – 31/08-2019

01/09/2019 – 31/12-2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

123.458

61.845

27.817

Beloningen betaalbaar op termijn

19.952

10.497

3.889

Subtotaal

143.410

72.342

31.707

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

129.333

64.667

Bezoldiging

143.410

72.342

31.707

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40