Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

Thema Bestuur

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

1a

Waardering van burgers voor het bestuur van de gemeente (1)

50%

50%

51%

1b

Waardering van bedrijven voor het bestuur van de gemeente (2)

3,2

3,5

3,3

2

Waardering ruimte voor participatie inwoners (2)

3,3

3,8

3,3

3a

Waardering inwoners van ruimte voor initiatieven (2)

3,5

4

3,4

3b

Waardering bedrijven van ruimte voor initiatieven (2)

3,2

3,5

3,3

4

Waardering uitvoering taken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen (2):

3,5

4a

RMN

4,0

3,8

4b

Parkeerservice

3,4

3,4

4c

Belastingsamenwerking BGHU

3,5

3,4

4d

WIL (3)

3,7

3,7

4e

Geynwijs (4)

78%

87%

  1. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
  2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
  3. Eigen onderzoek van WIL Lekstroom (geen nieuw resultaat)
  4. Eigen onderzoek Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing).
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40