Paragrafen

Lokale heffingen

De opbrengsten van begraafrechten fluctueren jaarlijks. De inkomsten zijn in 2020 gestegen naar € 470.000. Dit is € 83.000 meer dan geraamd. Daarnaast zijn de lasten met € 16.000 gestegen. Er is geen voorziening voor de egalisatie kosten en baten begraven. Dit voordeel van per saldo € 67.000 valt daardoor in het exploitatiesaldo 2020. Doordat het geraamde tekort in 2020 is omgeslagen in een overschot van € 5.000 is uiteindelijk een dekking ontstaan van 101%.  

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40