Paragrafen

Lokale heffingen

Zoals blijkt uit onderstaand overzicht liggen de lokale lasten in de gemeente Nieuwegein in 2020 op alle onderdelen onder het regionale en landelijke gemiddelde. Ten aanzien van de totale lokale lasten heeft Nieuwegein, ten opzichte van de omliggende gemeenten, voor de éénpersoonshuishouden de één-na-laagste last, voor de meerpersoonshuishoudens zelfs de laagste last.

afvalstoffenheffing

Rioolrecht

OZB

totaal lokale lasten

Gemeentenaam

1-pers

Meerpers.

1-pers

Meerpers.

1-pers

Meerpers.

Nieuwegein

           185

           264

           125

179

           239

           550

            683

IJsselstein

           168

           324

              107

315      

           265

           541

            905

Houten

           152

           258

              86

 145

           386

           623

            789

Vijfheerenlanden

           233

           293

           270

 270

           297

           800

            860

Lopik

           210

           260

           165

 281

           422

           797

            963

Bunnik

           159

           268

           204

 204

           549

           912

            1.021

Zeist

           241

           353

           169

 169

           250

           660

772

De Bilt

           141

273

175

240

441

757

954

Woerden

           181

228

203

203

354

739

786

Baarn

           250

250

234

234

378

862

862

Soest

           193

215

201

201

279

673

695

Stichtse Vecht

176

266

183

248

361

720

876

Utrecht

           236

286

222

222

254

712

762

Gemiddeld regio

194

272

180

224

344

719

841

Gemiddeld landelijk

           283

199

704

777

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40