Paragrafen

Lokale heffingen

Voor 2020 is een tariefsverhoging van 3,25% inflatiecorrectie toegepast. In verband met de coronamaatregelen was de oorspronkelijke raming voor 2020 van € 54.000 door corona echter verlaagd met € 40.000 naar € 14.000.
De definitieve aanslagen worden altijd pas in het jaar erop opgelegd, maar met de inschatting van nog op te leggen aanslagen 2020 en een nagekomen opbrengst over 2019 van € 10.000 komt de opbrengst in 2020 uiteindelijk uit op € 42.000. Daardoor resulteert nu per saldo een overschot van € 28.000 ten opzichte van de verlaagde raming.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40