Paragrafen

Lokale heffingen

De werkelijke opbrengst van € 2.894.000 van de WABO-leges is hoger dan het gemiddelde van de meeste afgelopen jaren en hoger dan de begrote opbrengst. Deze inkomsten fluctueren altijd, afhankelijk van het aantal en (vooral) de omvang van de bouwprojecten. De hogere inkomsten gaan ook gepaard met meer werkzaamheden, wat weer leidt tot hogere lasten, maar dat is niet altijd recht evenredig én de lasten worden, zeker bij de grotere projecten, vaak gespreid over meerdere jaren. In 2020 zijn de kosten gestegen naar € 2.013.000.

Daardoor is dit jaar een incidenteel overschot ontstaan van € 881.000 wat leidt tot een kostendekking van 143,7%. Wij stellen u voor dit bedrag van € 881.000 te storten conform de afgesproken systematiek in de reserve Wabo-leges.   

Wabo-leges:

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40