Jaarverslag

Paragrafen

Basisset indicatoren

Nederland 2019

Nieuwegein 2020

Eenheid

Formatie

7,3 (2018)

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

7,3 (2018)

Fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

321 (2018)

Kosten per inwoner

Externe inhuur

107 (2018)

Kosten per inwoner

Overhead

10 (2018)

% van totale lasten

Verwijzingen Halt

132 (2019)

108 (2019)

Aantal per 10.000 inwoners van 12-18 jaar

Winkeldiefstallen

2,3 (2019)

3,1 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

4,8 (2019)

4,0 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

Diefstallen uit woning

2,3 (2019)

2,5 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,9 (2019)

6,6 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

Functiemenging

53,2 (2019)

61,8 (2019)

% bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen

Vestigingen (van bedrijven)

151,6 (2019)

144,2 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-65 jaar

Absoluut verzuim

2,4 (2019)

4,4 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

Relatief verzuim

26 (2019)

28 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

2,0 (2019)

2,4 (2019)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar

Niet sporters

49,8 (2016)

%

Banen

792,1 (2019)

1.183,4 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

1 (2019)

1 (2019)

% jongeren van 12-21 jaar

Kinderen in uitkeringsgezinnen

6 (2019)

6 (2019)

% kinderen tot 18 jaar

Netto arbeidsparticipatie

68,8 (2019)

68,3 (2019)

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Werkloze jongeren

2,0 (2019)

2,0 (2019)

Personen per 1.000 inwoners 16-22 jaar

Personen met een bijstandsuitkering

46,0 (2020)

38,6 (2020)

Personen per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

Lopende reintegratievoorzieningen

202 (2020)

239,9 (2020)

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

9,7 (2020)

9,4 (2020)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeughulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

1,1 (2020)

1,0 (2020)

%

Jongeren (12-23 jaar) met jeugdreclassering

0,3 (2020)

0,3 (2020)

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

61 (2019)

57 (2019)

Aantal per 1.000 inwoners

Omvang huishoudelijk restafval

163 (2019)

204 (2019)

Kg per inwoner

Hernieuwbare elektriciteit

17,6 (2018)

9,8 (2018)

%

Gemiddelde WOZ waarde

270 (2020)

252 (2020)

€ 1.000

Nieuw gebouwde woningen

8,6 (2018)

7,7 (2018)

Aantal per 1.000 woningen

Demografische druk

54,2 (2020)

55,3 (2020)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

700 (2020)

550 (2020)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

773 (2020)

683 (2020)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40