Jaarverslag

Paragrafen

Op grond van het BBV is de paragraaf bedrijfsvoering een verplichte paragraaf in de jaarstukken. De gemeente Nieuwegein heeft de gegevens opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40