Programmaverantwoording

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Wat is onze ambitie?

Wij dragen er aan bij dat inwoners van Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. En als dat (even) niet lukt, ondersteuning krijgen en bescherming als dat nodig is. Dat houdt in zo lang mogelijk zelfstandig hun leven vorm kunnen geven, van hun 0-de tot hun laatste levensjaar. We bieden inwoners leermogelijkheden en -ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen.

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 45.211
Gerealiseerd € 45.744
Afwijking € -534
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40