Programmaverantwoording

Leefomgeving en veiligheid

Wat is onze ambitie?

Nieuwegein is een stad waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid.

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.944
Gerealiseerd € 9.814
Afwijking € -870
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40