Algemene dekkingsmiddelen

Financiële tabellen algemene dekkingsmiddelen

Product

Resultaatbestemming

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

-889

-2.847

0

-2.847

Baten

0

0

0

0

Saldo

889

2.847

0

-2.847

Zowel de primitieve begroting als de begroting na wijziging (stand op basis van de 2e technische wijziging) sloten met een negatief saldo. Dat is in de begroting verwerkt op dit programma. Dat wijkt af van de presentatie van het saldo van de jaarrekening, dat als resultaat (onder de streep) wordt vermeld.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40