PASSIVA

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde                  31-12-2020

Boekwaarde                            31-12-2019

(x € 1.000)

Overige kasgeldleningen

0

6.000

Overige Schulden

10.134

11.706

Totaal

10.134

17.706

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40