ACTIVA

Vaste activa

 
Hieronder wordt ingegaan op balansposten vaste activa. Dit heeft betrekking op de  immateriële activa, de materiële activa en de financiële activa.

Immateriële activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2019

Inv.

Desinv.

Afschr.

Bijdr. van derden

Afw.

Boekwaarde 31-12-2020

(x € 1.000)

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

193

7

185

Totaal

193

0

0

7

0

0

185

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De post betreft de investering van de bouwkosten van de kleedaccommodaties van de
korfbalvereniging op sportpark Zandveld. Deze post wordt in 40 jaar afgeschreven,
dit is in lijn met de verwachte levensduur van de betreffende kleedaccommodaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40